Adatkezelési Tájékoztató

A Globestar Plusz Kft az eManufaktura.hu weboldal működtetése során az oldalon regisztrálók és vásárlók a törvény szerint: Érintettek adatait kezeli.

Az adatok kezeléséről a Globestar P.Kft e tájékoztató útján kívánja értesíteni vásárlóit/Érintett ügyfeleit az oldalon az általa kezelt személyes adatokról, azok kezeléséről, annak gyakorlatáról, valamint az érintettek jogainak gyakorlati lehetőségeiről.

A Globestar P.Kft  adatvédelmi elveinek, gyakorlatának megfogalmazásakor figyelembe vette az információs önrendelkezési jog és az információ szabadságára vonatkozó 2011. évi CXII. törvény, valamint az 1998. évi VI. törvény jogi megfogalmazásait a személyes adatok gépi feldolgozásának kapcsán.

Törénymódosítás:

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az

adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától

számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást.

A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását illetve törlését. Az adatkezelő

köteles a felhasználó által kért saját adatival kapcsolatos helyesbítését, módosítását illetve törlését

25 napon belül elvégezni. Amennyiben az adatkezelő a kérelem kézhezvételét követő 25 napon

belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy

törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti

kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a

Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

TÖRVÉNYI HÁTTÉR:

2011. ÉVI CXII. TÖRVÉNY AZ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGRÓL ÉS AZ

INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL

A törvény 14.§ értelmében az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

15. §

(4)25 Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25

napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

18. §

(2)28 Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem

kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a

helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés

vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat,

továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A vásárló/regisztráló/Érintett ügyfelünk a webáruház használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul adatainak kezeléséhez.

1. Adatkezelés célja

Adatkezelésünk célja, webáruházunk Érintett vásárlóinak beazonosítása, a termékrendelések teljesítése, azok kiszállíttatása s mindezen feladatok nyilvántartása. Cégünk az ügyfeleitől/Érintettől saját akaratukból megkapott adataikat (személyes adatok) e tájékoztatóban megfogalmazottak szerint, semmilyen más célra nem használja fel. Vásárlóink/Érintett/ regisztrált felhasználóink személyes adatait 3. személynek csak és kizárólag a szállítás kivitelezése miatt vagy hatósági eljárásra adja ki az Érintett előzetes engedélye birtokában.

 

2. Az Adatkezelés jogi alapja

Cégünk adatkezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény az  Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény, Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI.
törvény, Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény pontja szerint az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján 2001. évi CVIII. törvényi előírás szerint kerül sor.

Cégünknek a vásárlóitól/Érintett ügyfeleitől megkapott személyes adataikat nem áll módjában ellenőrizni, annak hitelességéért felelősséggel Érintettek felelnek.

3. Cégünk adatai:

  • Név: Globestar Plusz Kft
  • Székhely és levelezési cím: 5000. Szolnok, Zagyvahíd u.18.
  • Cégjegyzékszám:16-09-010708
  • Bejegyző Bíróság: Szolnok Városi Bíróság Cégbírósága
  • Adószám:14611926-2-16
  • Telefonszámok: 56/514-828, 20/9317904
  • Email cím: info@emanufaktura.hu  globstar@externet.hu
  • Adatkezelési nyilvántartási szám:NAIH 84826/2015

4. Az adatkezelés időtartama

Vásárlónk/Érintett első regisztrációja alkalmával kötelezően megadott személyes adatainak kezelése adatainak átadásával kezdődik és annak törléséig tart. A regisztráció törlését bármikor kérheti Érintett, annak törlésére a kérelem elküldését követően kerülhet sor. Erre cégünk 2 napon belül reagál, kivételes esetben (szabadság, betegség, technikai probléma) esetén ez kitolódhat, figyelembe véve az adózási és számviteli szabályokat.

5. A kezelt adatok

Kötelezően megadott adatok a reg.során:

1. Név

2. Lakcím

3. Mobil elérhetőség/telefonszám

4. email cím

5. Születési adatok(másolat formájában) abban az esetben ha érintett igénybe kívánja venni a születésnapi kedvezményt

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat a Globestar Plusz Kft  munkatársai ismerhetik meg, azokat más idegen személynek át NEM adhatják semmilyen célból, kivételek: a szállítási feladatok ellátására szerződött partner és a számlák könyveléséért felelős cég alkalmazottai. Ezen cégek vitatható adatkezeléséért cégünk felelősséget nem tud vállalni.

Futárszolgálat:

1. Név: FoxPost Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

2. Cím: 3200 Gyöngyös
            Batsányi János utca 9.

3. email cím: info@foxpost.hu

1. Név: Magyar Posta Zrt 1. sz. Postahivatal

2. Cím: 5000. Szolnok Baross u.14.

Könyvelési feladatok:

1. Név: ZTK Destino Kft

2. Cím: 5000 Szolnok Kossuth L.út 18.1/4.

3. Felelős neve: Zatkó Anikó

4. ztkdestino@gmail.com

Tárhely szolgáltató:

Cégnév: Zigiton Kft
Székhely: 2700, Cegléd, Besnyő u. 4.
Telephely: 2700, Cegléd, Besnyő u. 4.
Telefonszám: +3620 2637926
Postázási cím: 2700, Cegléd, Besnyő u. 4.
E-mail: info@zigiton.hu

További adatszolgáltatásra csak az Érintett/ügyfelünk hozzájárulása , ill. törvényi előírás alapján kerülhet sor.

7. Érintettek jogai és jogérvényesítése

..a/ Tájékozódáshoz való jog

Érintett/ügyfelünk jogosult tájékoztatást kérni az általunk kezelt s kizárólag rávonatkozó személyes adatairól, melyet elektronikus formában küldünk meg ügyfelünk email címére. A tájékoztatás menete megegyezik jelen szabályzattal.

..b/  Adattörlés kérése, helyesbítése, egyéb rögzített adatok, cookie-k

Érintett/ügyfelünk bármikor kérheti a hibásan rögzített adatok javítását vagy annak törlését emailben: info@emanufaktura.hu írásos formában. Cégünk ezt a lehetőségekhez mérten azonnal de legkésőbb 2 munkanapon belül elvégzi, törlés esetén betartva az adóhatósági, számviteli érvényes törvényi előírásokat. Erről írásban értesítjük ügyfelünket.

..b/1. Cookie-k

A emanufaktura.hu, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
Az emanufaktura.hu a következő cookie-t használja:
– Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az emanufaktura.hu honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói ill. alkalmazásai megfelelőek legyenek.
– Állandó (persistent) cookie: az emanufaktura.hu állandó cookie-t is használ a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. vásárlási előzmény, kosár tartalma). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

– Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
– Biztonsági cookie.Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.
Elérhetőségük: www.google.com/analytics/A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében
– hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
– hogyan fogadhat el új cookie-kat,
– hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

..c/ joggyakorlás elérhetősége:

Cégadatok:

Globestar Plusz Kft, 5000. Szolnok, Zagyvahíd u.18. email: info@emanufaktura.hu, globstar@externet.hu

Telefon: 209317904, 56/514828

.. d/ jogorvoslat

Érintett/ügyfelünk az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján

  1. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat illetve
  2. Bírósági eljárást kezdeményezhet

Ha ügyfelünk jogsértő módon a szolgáltatás igénybevétele során harmadik személy adatait adta meg s ezáltal webáruházunknak kárt   okozott, Cégünk jogosult az érintett ügyféllel szemben jogi lépéseket tenni, kártérítés érvényesítése címén. Ennek feltárására minden jogi eszközt igénybe vesz.

8. Adattárolás/Email címek kezelése

Az összegyűjtött adatokat offline módon számítógépen, a webáruház adminisztrációs felületén tároljuk, nyomtatott/írott formába szállítás/számlázás alkalmával kerül. A Globestar Plusz.Kft kiemelt figyelmet fordít az általa nyilvántartott email címek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak akciók, információk, hírek továbbításakor kezeli.

9. Hírlevél

Cégünk felkínálja annak  lehetőségét, hogy ügyfeleink feliratkozzanak a hírlevélre. A hírlevél információkat, akciókat és reklámokat tartalmaz. Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, emailben, a hírlevelek alján található “Leiratkozás” linkre történő kattintással illetve a Honlapon keresztül ahol az Érintettnek az erre szolgáló felületen meg kell adnia az email címét illetve a nevét, majd a “Leiratkozás” linkre kattintania. Ebben az esetben cégünk minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg Érintett/ügyfelünket. A regisztráció során megadott email címekre reklámot (hírlevél) tartalmaz leveleket  csak  az Érintett kifejezett engedélyével küldünk.

10. Adatbiztonság

A Globestar Plusz Kft kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, kiknek az adatokat továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

11. Egyéb rendelkezések

A Globestar Plusz Kft fenntartja a jogot, hogy e fenti Adatkezelési Tájékoztatót az érintett ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az érintett ügyfél a webáruház használatával önakaratából elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztató irányelveit.